Tłumaczenia ustne

Ustne tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia ustne

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty – oferujemy tłumaczenia ustne w języku angielski, niemieckim, rosyjskim, ukraińskim, włoskim.

Tłumaczenie ustne wykonywane jest wszędzie tam gdzie stroną czynności bądź odbiorcą jest cudzoziemiec. Są to najczęściej czynności cywilno-prawne (czynności w Urzędzie Stanu Cywilnego takie jak ślub z cudzoziemcem, uznanie dziecka przez cudzoziemca, rejestracja urodzenia dziecka przez cudzoziemca, akty notarialne z udziałem cudzoziemców takie jak założenie spółki, zakup mieszkania, udzielenie pełnomocnictwa), spotkania biznesowe, różnego rodzaju konferencje, szkolenia lub prezentacje.
W zależności od sytuacji tłumacz przysięgły może wykonać tłumaczenie ustne na dwa sposoby.

Tłumaczenie konsekutywne

Tłumaczenie konsekutywne to tłumaczenie w trakcie którego przekład następuje po zakończeniu wypowiedzi jednej ze stron. Jest to najczęściej spotykany rodzaj tłumaczeń ustnych i doskonale sprawdza się w trakcie większości sytuacji takich jak właśnie tłumaczenia w urzędach i kancelariach notarialnych.

Doskonałymi przykładami tłumaczenia konsekutywnego są: ślub z obcokrajowcem, akty notarialne z udziałem obcokrajowców. Tutaj wypowiedzi mają charakter formalny oraz są wyraźnie podzielone na segmenty, które po zakończeniu wypowiedzi tłumaczone są na język docelowy.

Długość segmentu, który jest tłumaczony w trakcie jednej wypowiedzi jest różna i zależy od tego, jak umówi się mówca z tłumaczem. Krótsze stosowane są najczęściej w trakcie tłumaczenia rozmów biznesowych, ślubów czyli wszędzie tam gdzie kontekst wypowiedzi jest znany. Dłuższe segmenty tłumaczone są w przypadku prelekcji, wystąpień naukowych gdzie kontekst może być zrozumiany dopiero z dłuższej wypowiedzi a nadmierne „pocięcie” wystąpienia mogłoby obniżyć jakość dokonywanego tłumaczenia.

Tłumaczenia symultaniczne

Tłumaczenia symultaniczne to tłumaczenie w trakcie którego przekład następuje równocześnie z trwającą wypowiedzią. Ze względu na specyfikę takiego tłumaczenia jest ono bardzo często wykonywane w dźwiękoszczelnych kabinach, a tłumaczenie przekazywane jest za pomocą słuchawek do odbiorcy.

Takiego rodzaju tłumaczenie symultaniczne najczęściej występuje w trakcie konferencji naukowych, politycznych. Trzeba dodać, że w przypadku tłumaczenia symultanicznego przekładu dokonuje przynajmniej dwóch tłumaczy, którzy zmieniają się co kilkanaście minut. Jest to spowodowane specyfiką tłumaczenia oraz koniecznością zachowania najwyższej uwagi związanej z równoczesnym słuchaniem i tłumaczeniem na język docelowy z niewielkim opóźnieniem (kilka słów w stosunku do oryginalnej wypowiedzi) jak również ogromnym stresem, na który narażony jest tłumacz.

Tłumaczenia ustne w Łodzi

Nasze biuro tłumaczeń świadczy usługi zarówno tłumaczeń ustnych w Łodzi jak i na terenie całego kraju. Tłumaczenia ustne w Łodzi mogą być umawiane z jednodniowym wyprzedzeniem, a w przypadkach pilnych jesteśmy gotowi wykonać tłumaczenie tego samego dnia.

Specjalizujemy się w tłumaczeniach czynności cywilno-prawnych: tłumaczenie w urzędzie przy składaniu dokumentów do ślubu, na uroczystości zawarcia związku małżeńskiego, podczas uznawania dziecka, tłumaczenia czynności dokonywanych u notariusza (np. zakup mieszkania, tłumaczenie umów deweloperskich, zakładanie spółek, sprzedaż udziałów, udzielanie pełnomocnictw), spotkań u adwokatów i radców prawnych, obsługujemy tłumaczenia na konferencjach, prezentacjach oraz spotkaniach biznesowych.

 

ZAMÓW BEZPŁATNĄ WYCENĘ TŁUMACZENIA!

Gwarantujemy szybką odpowiedź!