Ślub z obcokrajowcem

Co musisz wiedzieć?

Zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura tłumaczeń. Oferujemy kompleksową obsługę związaną z tłumaczeniem przysięgłym w trakcie składania dokumentów w USC oraz tłumaczenia w trakcie samego ślubu. Dojeżdżamy nie tylko do USC, ale także do innych miejsc np. restauracje, domy weselne, hotele gdzie najczęściej zawierane są cywilne związki małżeńskie. Możliwy jest dojazd tłumacza na terenie Łodzi oraz w obrębie województwa Łódzkiego. Zachęcamy do kontaktu w celu potwierdzenia dostępności tłumacza oraz dostępnych terminów.

Biuro tłumaczeń Agata Andrzejewska z Łodzi czynne jest w dni robocze w godzinach 09:00 – 16:00. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny +48 797 792 460.

Zawarcie związku małżeńskiego to dla większości osób jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. O ile w przypadku ślubu pomiędzy osobami tej samej narodowości sprawa jest względnie prosta, to w przypadku gdy zawierany jest ślub z cudzoziemcem procedura jest bardziej skomplikowana.

Zapraszamy do zapoznania się informacjami, które pozwolą Państwu pomyślnie przejść przez ten proces.

Ślub cywilny z obcokrajowcem – wymagane dokumenty

Ślub cywilny zawierany jest przed urzędnikiem Stanu Cywilnego – obecność tłumacza przysięgłego jest w tym przypadku obowiązkowa (wyjątkiem jest biegła znajomość w mowie i piśmie jęz. polskiego przez obcokrajowca, wtedy tłumacz może nie być wymagany).

Przed zawarciem związku małżeńskiego konieczna będzie osobista wizyta obu zainteresowanych osób w USC. W trakcie tej wizyty obie strony składają zapewnienie o woli wstąpienia w związek małżeński. Warto pamiętać, że ta wizyta jest obowiązkowa i bez niej zawarcie małżeństwa nie będzie możliwe.

Ślub z obcokrajowcem – termin

Najwcześniejszy możliwy termin ślubu to minimum 1 miesiąc kalendarzowy + 1 dzień od dnia złożenia oświadczenia. Przykładowo jeśli w urzędzie oświadczenie zostanie złożone w dniu 17 lutego, to najwcześniejszy termin ślubu to 18 marca.

Ślub cywilny z cudzoziemcem – potrzebne dokumenty

Aby złożyć powyższe oświadczenie obie zainteresowane osoby muszą posiadać przy sobie następujące dokumenty do ślubu cywilnego:

  • Akt urodzenia lub odpis aktu urodzenia (w przypadku obcokrajowca obowiązkowe jest posiadanie poświadczonego tłumaczenia aktu urodzenia na język polski).
  • Dokument zaświadczający zdolność do zawarcia związku małżeńskiego lub dokument stwierdzający brak przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego wystawiony przez odpowiednik polskiego Urzędu Stanu Cywilnego z kraju pochodzenia lub (w przypadku obcokrajowca obowiązkowe jest posiadanie poświadczonego tłumaczenia na polski).

Ważne! Jeśli kraj pochodzenia cudzoziemca nie wystawia takiego dokumentu (np. USA, Indie) lub otrzymanie takiego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody konieczne jest wystąpienie do polskiego sądu o zgodę na zawarcie małżeństwa bez wymaganych dokumentów. Sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu. Bez takiej zgody nie można zawrzeć związku małżeńskiego.

  • W przypadku gdy obcokrajowiec jest wdowcem/wdową lub jest rozwiedziony konieczne jest przedstawienie potwierdzających ten fakt dokumentów: akt zgonu małżonka (lub odpis aktu zgonu) lub potwierdzenie rozwodu (dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski).
  • Dokumenty potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport) – obowiązkowy dla obu osób.

Ważne! W trakcie pierwszej wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego obecność tłumacza przysięgłego jest obowiązkowa (wyjątkiem jest biegła znajomość polskiego w mowie i piśmie). Prosimy pamiętać, że w trakcie wizyty urzędnik zadaje pytania obojgu zainteresowanym osobom. Pytania zadawane są w sposób oficjalny i konieczne jest ich pełne zrozumienie przez obcokrajowca. Jeśli urzędnik stwierdzi, że obcokrajowiec pomimo deklarowanej biegłej znajomości polskiego nie jest w stanie odpowiedzieć na zadane pytania, odmówi przyjęcia oświadczenia.

Zawarcie związku małżeńskiego z obcokrajowcem

Ceremonia zawarcia związku małżeńskiego odbywa się przynajmniej 1 miesiąc i 1 dzień kalendarzowy po złożeniu oświadczenia opisanego w poprzednim akapicie. Tłumacz przysięgły języka, którym posługuje się obcokrajowiec (nie musi być to tłumacz języka narodowego danej osoby lecz języka, w którym ta osoba biegle się porozumiewa np. języka angielskiego) w trakcie ceremonii jest konieczny (za wyjątkiem osób biegle posługujących się językiem polskim. Najczęściej stosowana zasada jest taka: jeżeli tłumacz przysięgły był obecny w trakcie składania oświadczenia w urzędzie, to jest on także obowiązkowy podczas samego zawarcia związku małżeńskiego.

W trakcie ceremonii ślubnej tłumacz przysięgły dokonuje tłumaczenia ustnego całej treści przysięgi małżeńskiej oraz poświadcza swoim podpisem obecność w trakcie ślubu.

Ważne! Po zawarciu związku małżeńskiego wystawiany jest akt małżeństwa. Osoby nie mieszkające na stałe na terytorium Polski, a chcące potwierdzić zawarcie małżeństwa powinny dokonać tłumaczenia przysięgłego aktu małżeństwa (skrócony odpis aktu małżeństwa także może zostać przetłumaczony) na język kraju zamieszkania.

ZAMÓW BEZPŁATNĄ WYCENĘ TŁUMACZENIA!

Gwarantujemy szybką odpowiedź!