Tłumaczenia cennik

Przy zleceniu tłumaczenia przysięgłego należy wziąć pod uwagę także cenę tłumaczenia czyli mówiąc wprost opłatę jaką za swoją usługę naliczy tłumacz przysięgły. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje w jaki sposób rozliczane są tłumaczenia oraz na co należy zwrócić uwagę przy obliczaniu szacunkowego kosztu tłumaczenia.

 

Koszt tłumaczenia przysięgłego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości strona obliczeniowa w przypadku tłumaczenia przysięgłego wynosi 1125 znaków ze spacjami. Znaczy to, że opłata za tłumaczenie obliczona zostanie przez podzielenie ilości znaków ze spacjami przez wspomniane powyżej 1125. Wynik tego działania (zaokrąglony w górę do następnej pełnej strony) da nam ilość stron, za które naliczona zostanie opłata. Np. 3895 znaków / 1125 = 3,46 strony, a  w zaokrągleniu 4 pełne strony tłumaczenia.

 

Należy pamiętać, że przekazany do tłumaczenia dokument zwiera oprócz treści również dodatkowe elementy typu podpisy, znaki wodne, pieczęci czy odręczne adnotacje, które tłumacz jest zobowiązany uwzględnić w tłumaczeniu. Tłumaczenie dodatkowych elementów wykonywane jest w sposób opisowy. Translator ma obowiązek opisać taki element w sposób szczegółowy, nie budzący wątpliwości, którego elementu np. jednej z dwóch pieczęci na dokumencie tłumaczenie dotyczy. Stąd też w tekście może znaleźć się informacja o: „prostokątnej pieczęci imiennej”.

 

Wycena tłumaczenia pisemnego

Po przesłaniu tekstu do wyceny Klient otrzymuje najczęściej wycenę, w której podana jest zazwyczaj szacunkowa ilość stron tłumaczenia przysięgłego. Na całkowity koszt takiego tłumaczenia składają: ilość stron tekstu, język tłumaczenia, charakter tekstu oraz termin na który tłumaczenie ma zostać wykonane.

 

W przypadku tłumaczenia wykonanego w trybie ekspresowym (z dnia na dzień lub nawet na ten sam dzień) stawki mogą wzrosnąć.

 

Wycena tłumaczenia ustnego

Tłumaczenie przysięgłe to zarówno tłumaczenie pisemne, jak również tłumaczenie ustne, gdzie podstawą rozliczenia jest każda rozpoczęta godzina pracy, czyli obecność tłumacza w umówionym wcześniej miejscu (np. w trakcie podpisywania umów w kancelarii notarialnej lub przy zawieraniu związku małżeńskiego).

W przypadku tłumaczeń ustnych Klient ma z reguły możliwość wyboru czy decyduje się na rozliczenie oparte o faktyczny czas dyspozycyjności tłumacza (tutaj opłata stanowi wielokrotność stawki godzinowej, a minimalna opłata równa jest jednej godzinie) czy też rozliczenie następuje za tzw. blok tłumaczeniowy czyli kilka godzin (z reguły bloki trwają 4 lub 8 godzin). Opłata za blok tłumaczeniowy jest z reguły niższa niż opłata za tę samą ilość godzin rozliczanych w wariancie godzinowym.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!