Tłumacz przysięgły – informacje

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego uprawnioną do sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, jak również z języka polskiego na język obcy. Do zakresu jego obowiązków należy również sporządzanie poświadczonych odpisów pism w języku obcym oraz dokonywanie tłumaczenia ustnego. Aby zostać tłumaczem przysięgłym konieczne jest zdanie egzaminu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

 

Specyfika tłumaczeń przysięgłych

W obecnych czasach nawiązywanie kontaktów z mieszkańcami całego globu nie stanowi większego problemu, a wszystko dzięki postępowi technologicznemu. W związku z tym znajomość języków obcych stała się cechą niezwykle pożądaną, a wręcz obowiązkową, w przypadku kontaktów towarzyskich i handlowych. Można śmiało powiedzieć, że tłumacz przysięgły języka angielskiego, ukraińskiego czy niemieckiego to zawody przyszłości.

 

Tłumaczenia przysięgłe – dla kogo?

Tłumacz przysięgły zajmuje się tłumaczeniem rożnego rodzaju dokumentów dla firm państwowych i prywatnych, a także dla osób prywatnych. Jest on powoływany z urzędu głównie w celu dokonania tłumaczeń dla sądów czy prokuratury. Posiada on uprawienia i kwalifikacje do tłumaczenia dokumentów procesowych oraz urzędowych, które poświadcza swoją pieczęcią, która jest dowodem oryginalności tłumaczenia.

Każdy przekład w języku obcym sporządzany jest według określonego wzorca i zawiera datę, numer wpisu w repertorium, podpis i wspomnianą pieczęć tłumacza oraz poświadczenie zgodności tłumaczenia z oryginalnym dokumentem.

W przypadku dokonywania tłumaczenia ustnego, tłumacz zobowiązany jest do zachowania bezstronności oraz dokładnego przekładu wypowiedzi obydwu stron.

 

Obowiązki tłumacza przysięgłego

Obowiązkiem tłumacza przysięgłego jest wykonywanie powierzonego zadania ze szczególną starannością, bezstronnością, zgodnie z przepisami prawa, a także zachowanie tajemnicy odnośnie przekazanych dokumentów.  Nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych to także cecha dobrego tłumacza przysięgłego.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!