Strona tłumaczeniowa

Strona tłumaczeniowa

Zgodnie paragrafem 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2005 r. Nr 15, poz. 131)  roku strona obliczeniowa w przypadku tłumaczenia przysięgłego wynosi 1125 znaków ze spacjami.

 

Dlaczego strona rozliczeniowa to 1125 znaków ze spacjami?

Jest to wartość przyjęta dla ustalonego znormalizowanego maszynopisu dla tłumacza przysięgłego i wynosi ona 25 wierszy, a w każdym z nich po 45 znaków co razem daje właśnie 1125 znaków. Strona rozpoczęta jest zawsze liczona jako kolejna strona pełna.

 

Należy pamiętać, że znak w tym znaczeniu to: wszystkie widoczne znaki drukarskie, a w szczególności: litery, znaki przestankowe (kropka, przecinek, średnik, dwukropek, wykrzyknik, pytajnik, wielokropek, nawiasy oraz znaki cudzysłowu), cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy pomiędzy nimi. Stąd też ilość znaków ze spacjami różni się o kilka-kilkanaście procent od ilości znaków zawartych na stronie maszynopisu. Strona tłumaczeniowa nie jest równa stronie wydruku, ciągłego tekstu itp.

 

Ile stron tłumaczeniowych ma mój tekst?

Aby to obliczyć należy znać ilość znaków w tekście, który ma zostać przetłumaczony. Jeśli tekst znajduje się w pliku Word, można w bardzo łatwy sposób uzyskać informację ile znaków ze spacjami znajduje się w tekście. W zależności od wersji edytora tekstu należy wybrać kolejno: Recenzja -> Statystyka wyrazów -> Znaki ze spacjami. Uzyskaną w ten sposób ilość znaków ze spacjami należy podzielić przez 1125 a następnie zaokrąglić do pełnej strony.

 

W przypadku tekstów w plikach zamkniętych (np. pdf) lub skanów dokumentów biuro tłumaczeń przygotowuje szacunkową wycenę na podstawie wyglądu dokumentów. W tym przypadku faktyczna ilość stron tłumaczeniowych jest znana po dokonaniu tłumaczenia i może różnić się w stosunku do pierwotnej wyceny tłumaczenia. Informacja o takiej różnicy znajduje się w treści wyceny przygotowywanej przez biuro tłumaczy.

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem usług świadczonych przez Biuro Tłumaczy Przysięgłych Agata Andrzejewska: cennik tłumaczeń.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!